Du Lịch

Vai Trò Chính Của Kế Toán Trong Các Doanh Nghiệp

Kế toán là gì?

Kế toán là công việc liên quan đến tính toán kinh tế – tài chính của doanh nghiệp. Kế toán chính là quá trình ghi lại các giao dịch tài chính liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp. Là quá trình thu thập, phân tích và xử lý thông tin tài chính, giá trị hàng hóa, thuế trong doanh nghiệp.

Vai trò chính của kế toán trong doanh nghiệp là gì?

Cũng giống như các loại ngành nghề khác nhau, công việc kế toán cũng có những đặc thù riêng biệt, vậy những vài trò và nhiệm vụ của một kế toán viên sẽ bao gồm:

Vai Trò Chính Của Kế Toán Trong Các Doanh Nghiệp
vai trò kế toán
  • Vai trò của kế toán tổng hợp là ghi chép lại các hoạt động tài chính của doanh nghiệp
  • Thường xuyên kiểm tra sổ sách kế toán của doanh nghiệp
  • Lập chứng từ cho tất cả các hoạt động tài chính phát sinh và có liên quan
  • Xử lý các dữ liệu để lập báo cáo về tình hình hoạt động tài chính của doanh nghiệp
  • Phân tích tình hình tài chính, ngân sách, chi phí, doanh thu của doanh nghiệp
  • Tham mưu và tư vấn cho cấp quản lý, lãnh đạo

CÔNG TY TNHH GREEN MAISON (GMS CONSULTING)

Địa chỉ: 181 Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Websitegms.com.vn

Fanpage: GMS Consulting

SĐT: 0909 23 4545

Mail: kinhdoanh@gms.com.vn

Bài viết liên quan

Back to top button